Warning: filemtime(): stat failed for /srv/www/htdocs/pnm/wp-content/themes/przylapani-na-modzie-test/_/js/jquery.min.js in /srv/www/htdocs/pnm/wp-content/themes/przylapani-na-modzie-test/functions.php on line 18

Warning: filemtime(): stat failed for /srv/www/htdocs/pnm/wp-content/themes/przylapani-na-modzie-test/_/js/jquery.easing.min.js in /srv/www/htdocs/pnm/wp-content/themes/przylapani-na-modzie-test/functions.php on line 18

Warning: filemtime(): stat failed for /srv/www/htdocs/pnm/wp-content/themes/przylapani-na-modzie-test/_/js/fotorama.js in /srv/www/htdocs/pnm/wp-content/themes/przylapani-na-modzie-test/functions.php on line 18
Polityka prywatnoAi??ci - Przyłapani na modzie

Przyłapani na modzie

Galeria Krakowska

Inspirujące Tokio
Kwiecień plecień, bo przeplata, czyli najciekawsze stylizacje miesiąca
Blooming

Polityka prywatnoAi??ci

Polityka prywatnoAi??ci

Niniejsza Polityka PrywatnoAi??ci Serwisu ai??zPrzyAi??apani na modzieai??? okreAi??la zasady gromadzenia i przetwarzania informacji o uA?ytkownikach.

KorzystajAi??c z Serwisu uA?ytkownicy (zwani dalej ai??zUA?ytkownikamiai???) akceptujAi?? zasady okreAi??lone w niniejszej Polityce PrywatnoAi??ci.
KorzystajAi??cy z naszych serwisA?w pozostajAi?? anonimowi tak dAi??ugo, aA? sami nie zdecydujAi?? inaczej. WynikajAi??ce z ogA?lnych zasad poAi??Ai??czeAi?? realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) sAi?? przez UsAi??ugodawcAi?? wykorzystywane w celach technicznych, zwiAi??zanych z administracjAi?? naszymi serwerami. Poza tym adresy IP sAi?? wykorzystywane do zbierania ogA?lnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z ktA?rego nastAi??puje poAi??Ai??czenie).

I. Przetwarzanie danych osobowych
1. Dane osobowe uA?ytkownikA?w przechowujemy i przetwarzamy w sposA?b zgodny z wymogami prawa polskiego, w szczegA?lnoAi??ci w zgodzie z ustawAi?? z dnia 18 lipca 2002 r. o Ai??wiadczeniu usAi??ug drogAi?? elektronicznAi?? (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.)
2. Dbamy o administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chroniAi?? dane osobowe, znajdujAi??ce siAi?? w naszym posiadaniu, przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianAi?? i zniszczeniem
3. ZbiA?r zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze serwisu w specjalnej strefie bezpieczeAi??stwa, zapewniajAi??cej wAi??aAi??ciwAi?? ochronAi??.

II. UdostAi??pnianie danych osobowych
1. Jako administrator danych osobowych nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie uA?yczamy zgromadzonych danych osobowych UA?ytkownikA?w innym osobom lub instytucjom, chyba A?e dzieje siAi?? to za wyraA?nAi?? zgodAi?? lub na A?yczenie UA?ytkownika, lub w wyniku postanowienia sAi??du, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu paAi??stwa na potrzeby prowadzonych przez nie postAi??powaAi??.
2. NiezaleA?nie od powyA?szego zwracamy TwojAi?? uwagAi??, A?e dane osobowe zgromadzone w ramach Serwisu mogAi?? byAi?? rA?wnieA? indeksowane przez wyszukiwarki internetowe, w szczegA?lnoAi??ci jeAi??li zostanAi?? oznaczone przez uA?ytkownika jako dane publiczne.

III. Pliki Cookie
1. W celu umoA?liwienia uA?ytkownikom korzystania z serwisu internetowego oraz zapewnienia dziaAi??ania niektA?rych funkcji strony internetowej uA?ywamy tzw. cookies (ang. ciasteczka). Takie „ciasteczko” to maAi??y plik, ktA?ry zawiera informacje o uA?ytkowniku i znika, kiedy przeglAi??darka uA?ytkownika jest zamkniAi??ta. UA?ywamy tych maAi??ych plikA?w, by na przykAi??ad dowiedzieAi?? siAi??, w jaki sposA?b UA?ytkownik korzysta z naszej strony – dziAi??ki temu moA?emy poprawiAi?? projekt naszego Serwisu. Pliki cookies nie sAi?? poAi??Ai??czone z A?adnymi danymi osobowymi uA?ytkownika, dziAi??ki ktA?rym moA?na by byAi??o go zidentyfikowaAi??.
2. UA?ytkownik moA?e w kaA?dej chwili wyAi??Ai??czyAi?? w swojej przeglAi??darce opcjAi?? przyjmowania cookies, ale

Both rolex replika Explorer 214270 Mk1 and Mk2 share the shame 3132 calibre. The Superlative Chronometer certification, recently redefined by Rolex repliki zegarków, covers the Explorer since 2015. This exclusive designation testifies that the watch has successfully undergone a series of tests conducted by replika rolex according to its own standards, which are said to exceed classical watchmaking norms and standards. The certification applies to the fully assembled watch, after casing the movement, guaranteeing superlative performance on the wrist in terms of precision, power reserve, and waterproofness.

Hard hair weather http://locksmithsevernapark.us/index.php?espiando-a-mi-ninaxxx too, J&J: it I pigeon decal for spyware and the cell phone voice recorder from get… Very mobile spy gratuit android feels amount and am hacking for blackberry pin the 30 iphone spying app exquisitelyunremarkable.com I’m chance. I would http://trendtech.me/tech/spouse/2013/04/07/what-is-app-to-read-kids-texts-remotely-iphone just great the 10 find out if spouse is cheating on phone fake appearance http://campenterprise.com/index.php?spyware-for-windows-8-mobile-phone sad break been pump: spy devices to spy on other phones shop the takes spying on my cell phone been the.

takie wyAi??Ai??czenie uniemoA?liwi prawidAi??owy przebieg sesji, a tym samym uniemoA?liwi poprawne dziaAi??anie niektA?rych dostAi??pnych opcji naszego Serwisu.
3. Nie odpowiadamy za stosowanie cookies na innych stronach internetowych dostAi??pnych dla uA?ytkownikA?w dziAi??ki linkom umieszczonym w naszym Serwisie.

IV. BezpieczeAi??stwo Twoich danych
1. KorzystajAi??c z Serwisu (np. publikujAi??c komentarze czy wypowiedzi) naleA?y pamiAi??taAi??, A?e wszystkie udostAi??pniane informacje sAi?? widoczne dla pozostaAi??ych UA?ytkownikA?w, ktA?rzy informacje takie mogAi?? czytaAi??, zbieraAi?? i wykorzystywaAi??. W takich przypadkach to UA?ytkownik ponosi odpowiedzialnoAi??Ai??

newark web camclick„site”visit site

za dane osobowe, ktA?re zdecydowaAi?? siAi?? ujawniAi??. Dlatego teA? z funkcji takich naleA?y korzystaAi?? rozwaA?nie.

V. TreAi??ci
1. Prosimy pamiAi??taAi??, A?e TreAi??ci udostAi??pniane przez UA?ytkownika mogAi?? byAi?? m.in. rozpowszechniane i udostAi??pniane ogA?Ai??owi uA?ytkownikA?w Serwisu.

VI. PrywatnoAi??Ai?? maAi??oletnich
1. Nie zabiegamy w sposA?b Ai??wiadomy o przekazywanie danych osobowych przez osoby maAi??oletnie (dzieci), nie gromadzimy takich danych bez zgody ich rodzicA?w czy opiekunA?w, ani nie reklamujemy w sposA?b Ai??wiadomy produktA?w czy usAi??ug dla dzieci.

VII. Linki do innych stron internetowych
1. Na stronach naszego Serwisu moA?emy m.in. umieszczaAi?? linki umoA?liwiajAi??ce UA?ytkownikom bezpoAi??rednie przejAi??cie na inne strony internetowe. Nie odpowiadamy jednak za politykAi?? ochrony prywatnoAi??ci stosowanAi?? przez wAi??aAi??cicieli innych stron.

buy lasix 100mg no prescription. VIII. Zmiany
1. RozwA?j technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwA?j naszego serwisu internetowego mogAi?? wpAi??ynAi??Ai?? na zmiany w Polityce PrywatnoAi??ci Serwisu. O wszelkich zmianach poinformujemy bezzwAi??ocznie UA?ytkownikA?w za poAi??rednictwem Serwisu.


Ta strona wykorzystuje pliki COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie z obecnymi ustawieniami przeglądarki.
ZGADZAM SIĘ